Registratie Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC)

Bij een AFAC komen gevonden, verwijderde en in beslag genomen fietsen terecht. Daar worden ze opgeslagen gedurende de periode dat de eigenaar het recht heeft zijn fiets terug te eisen. Dit is de manier om fietsdiefstal duurzaam tegen te gaan en bij te dragen aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte.

Voordelen AFAC

Er is al veel ervaring opgedaan met de AFAC-methodiek. De voordelen van de AFAC-methode zijn:

  • Minder weesfietsen en wrakken in de openbare ruimte.
  • Meer stallingplaatsen beschikbaar voor het dagelijks verkeer.
  • De eigenaar kan zijn of haar fiets eenvoudig terugkrijgen.
  • Er worden geen fietsen uitgegeven aan anderen dan de eigenaar.
  • De overheid voorkomt de kans dat zij gestolen fietsen terugbrengt in het verkeer.

Het verwerken van verzekeringsfietsen is ook ondergebracht bij AFAC Nederland. AFAC Nederland haalt landelijk verzekerde teruggevonden fietsen op bij gemeentelijke fietsdepots, (regionale) beslaghuizen van politie en individuele politiebureaus. Via een transparante procedure worden deze fietsen geretourneerd aan de betreffende verzekeringsmaatschappij.

De AFAC is een krachtig hulpmiddel, zowel bij het tegengaan van fietsdiefstal als bij het verwerken van bijvoorbeeld weesfietsen. Steeds meer gemeenten willen een AFAC opzetten. Het Centrum Fietsdiefstal heeft voor deze gemeenten een praktisch instrument ontwikkeld, waarin de AFAC-methode wordt toegelicht. In de brochure AFAC, de handleiding voor beslissers lees je waarom het belangrijk is een AFAC in jouw gemeente in te richten. Daarnaast is er een Handleiding AFAC, Fietspunt of Fietsdepot, deel 2 voor uitvoerders en beheerders. Meer informatie over de werkwijze van AFAC vindt je op de website van AFAC Nederland.

Ben je ook geïnteresseerd in het oprichten van een AFAC? Neem dan contact op met het Centrum Fietsdiefstal.

Geen eigen AFAC?

De ervaring leert dat het voor middelgrote en kleinere gemeenten niet altijd mogelijk is zelfstandig een AFAC op te richten. Het kostenaspect speelt daarbij een belangrijke rol. Het Centrum Fietsdiefstal ondersteunt deze gemeenten met een lichte versie van de AFAC-methode. Je maakt dan gebruik van de diensten van FRIS Nederland B.V. Zij verwerkt fietsen voor gemeenten die geen eigen AFAC/Fietsdepot hebben. Wil je meer informatie over deze werkwijze? Kijk dan op de website van AFAC Nederland of neem contact met ze op. Je kunt ook de Brochure AFAC light lezen.