AFAC

AFAC staat voor Algemene Fiets Afhandel Centrale. Bij een AFAC komen gevonden, verwijderde en in beslag genomen fietsen terecht. Daar worden ze opgeslagen gedurende de periode dat de eigenaar het recht heeft zijn fiets te komen terugeisen. Dit is de manier om fietsdiefstal duurzaam tegen te gaan en bij te dragen aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte.

De AFAC is een krachtig hulpmiddel, zowel bij het tegengaan van fietsdiefstal als bij het verwerken van bijvoorbeeld weesfietsen. Steeds meer gemeenten willen een AFAC opzetten. Het Centrum Fietsdiefstal heeft voor deze gemeenten een praktisch instrument ontwikkeld, waarin de AFAC-methode wordt toegelicht.

Bent u ook geïnteresseerd in het oprichten van een AFAC? Neem dan contact op met het Centrum Fietsdiefstal. 

Geen eigen AFAC?

De ervaring leert dat het voor middelgrote en kleinere gemeenten niet altijd mogelijk is zelfstandig een AFAC op te richten. Het kostenaspect speelt daarbij een belangrijke rol. Het Centrum Fietsdiefstal ondersteunt deze gemeenten met een light versie van de AFAC-methode. U kunt dan gebruik maken van de diensten van FRIS Nederland B.V.

FRIS Nederland B.V. verwerkt fietsen voor gemeenten die geen eigen AFAC/Fietsdepot hebben. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met FRIS Nederland B.V. per mail op info(at)frisnederland.nl