Gemeente

Met dit stappenplan kan gemeenten (en partners) helpen bij het formuleren, intensiveren en verbeteren van het lokaal beleid met betrekking tot de aanpak van fietsdiefstal.

Samen sterk

Bij de aanpak van fietsdiefstal zijn veel partijen betrokken. Behalve de eigenaar van de fiets, die veel preventieve maatregelen kan nemen, zijn belangrijke rollen weggelegd voor gemeenten, de politie en justitie. Maar ook woningcorporaties, beheerders van fietsenstallingen en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid.

Gemeente heeft regierol

Van gemeenten wordt bij de aanpak van veiligheid, en dus ook bij de aanpak van fietsdiefstal, een regierol verwacht. Dit stappenplan kan daarbij helpen. De stappen bieden handvatten om een lokale aanpak te realiseren en zijn bedoeld voor iedere gemeente die dit thema een plek wil geven binnen het gemeentelijk beleid.