Fietsagenda

Tour de Force is het samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. Als netwerkorganisatie, facilitator en agendasetter is Tour de Force aanjager, motivator en inspirator voor de reguliere fietsgerichte activiteiten die elk van de partners onder hun eigen verantwoordelijkheid uitvoert.

De fiets in cijfers

Nederland is wereldwijd koploper op fietsgebied. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets. Jaarlijks worden in totaal 4,5 miljard fietsverplaatsingen gemaakt waarmee 15,5 miljard fietskilometers wordt overbrugd. Nederland heeft 17 miljoen inwoners en 23 miljoen fietsen. Een toenemend aantal daarvan is elektrisch; 3 op de 10 nieuw verkochte fietsen zijn nu e-bikes.

Bekijk de hoofdthema’s en het uitvoeringsprogramma van Tour de Force