Campagne STAAT-E-LEKKER

De ‘STAAT-E-LEKKER’-campagne roept e-bike bezitters op om hun elektrische fiets altijd en overal goed te beveiligen tegen diefstal: extra slot erop, ergens aan vast én doe meer. Want het aantal e-bike diefstallen stijgt schrikbarend snel. De campagne is een gezamenlijk initiatief van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Centrum Fietsdiefstal en verzekeraars Achmea, ANWB Unigarant, ENRA, Kingpolis, ASR en Univé.

Ook e-bikediefstal tegengaan?

De campagne is onderdeel van een bredere aanpak van verzekeraars, fietsbranche, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om gezamenlijk op te treden in de bestrijding van fietsendiefstal. Wil jij ook meedoen? Ga dan naar de website STAAT-E-LEKKER.nl en download diverse communicatiemiddelen voor sociale media uit de toolkit.

STAAT-E-LEKKER

Met de meerjaren ‘STAAT-E-LEKKER’-campagne willen de initiatiefnemers laten zien wat je zelf kunt doen om diefstal van je e-bike te voorkomen. Ook als er haast is om de trein te halen of je hem maar heel even achter laat om boodschappen te doen. De campagne geeft daarvoor verschillende tips: extra slot erop, ergens aan vast en doe meer. Wat je nog meer kunt doen is te vinden op de website STAAT-E-LEKKER.nl