Handreiking Stop Fietsdiefstal

De handreiking 'Stop Fietsdiefstal' is samengesteld voor gemeenten, politie en alle andere betrokken organisaties die zich bezighouden met het terugdringen, voorkomen en aanpakken van fietsdiefstal. Deze handreiking biedt handvatten voor de aanpak van fietsdiefstal.

Naast de handreiking is er ook een campagne gestart, getiteld 'Stop Fietsdiefstal, gebruik een 2e slot'. Voor deze campagne is divers voorlichtingsmateriaal beschikbaar.